Hur gäller Semesterförsäkringen, Reseförsäkring Komplett och Reseförsäkring grupp och konferens vid strejk?

För Semesterförsäkringen och Reseförsäkring Komplett gäller följande vid strejk: Vid försening till följd av strejk gäller försäkringen om den är köpt och resan påbörjats innan strejken varslats/brutit ut. Ersättning lämnas inte vid strejk som utbrutit eller varslats innan resan påbörjats. Tänk på att i första hand kontakta ditt flygbolag eller researrangör för att få eventuell ersättning.