Hur gäller era försäkringar vid riskfyllt kroppsarbete?

Riskfyllt kroppsarbete omfattas inte av någon av Europeiska ERVs försäkringar. Med kroppsarbete menas fysiskt kroppsarbete där risken att skada sig är högre än normalt, oavsett om arbetet utförs yrkesmässigt och är avlönat eller inte.

Exempel på kroppsarbete där försäkringen inte kan tecknas för privatpersoner:

  • Byggnad-, Snickeri-, Plåtslageri-, Elinstallations-, Kabel-, Anläggningsarbete mm
  • Gruvarbete
  • Sprängämnesarbete
  • Minröjningsarbete
  • Pyrotekniskt arbete
  • Stålarbete
  • Oljeriggsarbete
  • Skogsarbete
  • Rörläggningsarbete
  • Djurvård för vilda djur
Language